Tarieven 2021

De tarieven voor opvang bij een gastouder bestaan uit twee delen:

 1. De bureaukosten van Kinderopvang via Steentje;
 2. De opvangvergoeding van de gastouder. Eventueel kan de gastouder nog onkosten berekenen.
Bureaukosten met bemiddeling € 1,30 per uur per kind
Bureaukosten zonder bemiddeling € 29,90 per maand per gezin
Uurtarief gastouder € 5,00 tot € 6,50 per uur per kind
Uurtarief thuiscrèche € 5,50 tot € 7,00 per uur per kind
Uurtarief nanny € 10,84 tot € 25,00 per uur per gezin

Bureaukosten gastouderbureau per kalendermaand met bemiddeling 

De bureaukosten per uur per kind zijn                                                                                  € 1,30

Deze kosten berekenen wij aan de vraagouders voor de volgende dienstverlening:

 1. We selecteren en screenen de juiste gastouder of nanny, die het best bij u, uw kind(eren) en uw situatie past.
 2. Periodiek toetsen van de geschiktheid van de gastouders;
 3. Onderhouden van uw administratie- en communicatiesysteem via de website;
 4. Periodiek bezoeken van de opvang locatie om de (brand)veiligheid en gezondheid te controleren;
 5. We voeren intakegesprekken bij de ouders thuis, indien gewenst avonds;
 6. Voeren van kennismakingsgesprekken tussen ouders en gastouders op de opvang locatie;
 7. We evalueren minstens 1x per jaar de opvang met ouders;
 8. Voeren van voortgangsgesprekken met gastouders;
 9. Bemiddelen tussen ouders en gastouders bij eventuele verschillen van mening;
 10. Begeleiden van ouders en gastouders door deskundigen bij opvoedingsproblemen;
 11. Aanbieden van diverse cursussen om het kennis- en vaardigheidspeil van de gastouders te verbeteren;
 12. We regelen vervangen de opvang bij ziekte en/of vakantie van uw gastouder/nanny;
 13. Begeleiden van gastouders m.b.t. het voldoen aan de wet- en regelgeving;
 14. Steeds meer verbeteren van onze service aan ouders en gastouders;

Bureaukosten gastouderbureau per kalendermaand zonder bemiddeling 

De bureaukosten per maand per gezin                                                                              € 29,50

Ook bij deze variant maakt u gebruik van de meeste faciliteiten die we bieden, zoals gebruik van ons administratiesysteem, begeleiding van de gastouder en voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. U maakt alleen geen gebruik van onze bemiddelende diensten. Voor deze goedkopere variant komt u enkel in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U heeft zelf een gastouder/nanny gevonden (mag oma, buurvrouw of vriendin zijn), u maakt geen gebruik van onze bemiddeling;
 2. We bemiddelen niet bij ziekte of tijdens de vakantieperiode van uw gastouder/nanny;
 3. Eventuele discussies of onenigheden dient de ouder zelf met de gastouder/nanny op te lossen;

Opvangvergoeding

Uurtarief gastouder € 5,00 tot € 6,50 per uur per kind
Uurtarief thuiscrèche € 5,50 tot € 7,00 per uur per kind
Uurtarief nanny € 10,84 tot € 25,00 per uur per gezin

De opvangvergoeding is de vergoeding die u betaalt aan de gastouder.
U bent vrij om samen met uw gastouder de tarieven per uur af te spreken.

Wat ben ik kwijt aan gastouderopvang?

De uurtarieven van onze gastouders variëren van € 5,00 tot € 6,50 per kind. De verschillen kunnen liggen in oppas ervaring, opvanglocatie en/of opleiding.

Onze uurtarieven van de Thuiscrèches variëren bij ons van € 5,50 tot € 7,00 per kind. Dat hier andere tarieven berekend worden ligt met name aan de aangepaste opvang locatie (vaak aparte ruimtes) de ervaring van de betreffende gastouder en haar genoten opleiding(en).

De uurtarieven per uur van de nanny per gezin (bij de vraagouder thuis) variëren van € 10,84 tot € 25,00, afhankelijk van hoeveel kinderen er worden opgevangen. Ook de ervaring, opleiding en leeftijd van de nanny bepaald haar tarief.

De gastouder aangesloten bij kinderopvang via Steentje bepaalt zelf haar (uur)tarieven.

Hoeveel uren kinderopvangtoeslag kan ik aanvragen?

Ieder gezin waar beide ouders (of 1 alleenstaande ouder) werken en/of studeren, heeft recht op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren waarvoor u per kind kinderopvangtoeslag kunt ontvangen is als volgt:

 • Dagopvang (voor kinderen tot 4 jaar die nog niet naar de basisschool gaan): 140% van de werkuren van de minst werkende toeslagpartner gemaximeerd tot 230 uur per kind per maand;
 • Buitenschoolse opvang: 70% van de werkuren van de minst werkende toeslagpartner gemaximeerd tot 122 uur per kind per maand.

U kunt uw kinderopvangtoeslag berekenen en/of aanvragen op www.toeslagen.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021