FAQs Vraagouders2021-01-08T19:21:20+00:00

Veel gestelde vragen van vraagouders

gastouder
Wat kost gastouderopvang via Steentje in 2021 per kind/baby per afgenomen uur?2021-03-12T17:34:03+00:00

Het tarief is € 6,49 per uur per kind/baby.
Per maand dient u wel tenminste 15 uur per kind af te nemen.
Wij rekenen geen extra administratie, inschrijf of bemiddelingskosten.

Is gastouderopvang via gastouderbureau Steentje een officiële en erkende vorm van kinderopvang?2019-11-15T10:42:46+00:00

Jazeker, net als bij een kinderdagverblijf heeft u via gastouderbureau Steentje recht op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, De hoogte van de vergoeding hangt af van uw (beide) bruto jaarinkomen.

Voor een onafhankelijke berekening van de Nederlandse overheid kijkt u op:  http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Ben ik als vraagouder/verzorger verplicht om het gastouderbureau uren te betalen die ik niet gebruik of die op een feestdag(en) vallen?2019-11-15T10:41:25+00:00

Nee, tenzij u heeft afgesproken dat u de uren afneemt waarin uw gastouder beschikbaar is.
Via Steentje betaald u alleen de uren die u werkelijk gebruikt. (uiteraard mits min. 24 uur van te voren geannuleerd bij de betreffende gastouder).

Kent de kinderopvang via Steentje een lange wachtlijst?2019-11-15T10:40:09+00:00

Nee, er is normaal gesproken geen wachtlijst voor de gastouderopvang. Wij gaan na de kennismaking met u, afhankelijk van de gewenste startdatum, op zoek naar een geschikte gastouder. U bepaalt zelf of de opvang bij de voorgestelde gastouder(s) plaats gaat vinden.

Ik werk op wisselende dagen/tijden. Kan ik dan bij een gastouder van jullie terecht?2019-11-15T10:39:27+00:00

Jazeker, gastouderopvang kenmerkt zich juist door haar flexibiliteit,  onze gastouders kunnen vaak goed inspelen op de wisselende opvangbehoeften.

Hoe weet ik of het huis van de gastouder geschikt is voor onze jonge kinderen en of baby’s?2019-11-15T10:38:11+00:00

Gastouderbureau Steentje controleert altijd de woning voordat de opvang kan beginnen. Wij doen dan een risico-inventarisatie en controleren de veiligheid en hygiëne.

Als deze door ons goed bevonden is, wordt de gastouder en de locatie waar de opvang gaat plaatsvinden nogmaals gecontroleerd door de onafhankelijke instelling de  GGD-West Brabant.

Kom ik/wij in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?2019-11-15T10:36:12+00:00

Als ouder/verzorger die gastouderopvang aanvraagt, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen, het aantal uren dat de minst werkende partner werkt, het aantal kinderen en uiteraard de hoeveelheid uren waarvoor u opvang wilt.

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor (whatsappen mag ook) :  0641528470

Hebben de gastouder(s) van Steentje een (speciaal voor kinderen) EHBO diploma en zijn ze gecertificeerd?2019-11-15T10:34:02+00:00

Alle bij ons aangesloten gastouders zijn wettelijk gecertificeerd en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma, speciaal gericht op kinderen/baby’s.
2-Jaarlijks is er een herhalingscursus voor de EHBO.

Wat zijn de voordelen van erkende gastouderopvang?2019-11-15T10:33:39+00:00

De voordelen zijn legio o.a.

  • Flexibele opvangtijden;
  • Kleinschalig, met vast gezicht voor de kinderen;
  • Huiselijke omgeving en het kind draait mee in het gezin, m.a.w. veel persoonlijker;
  • Gastouder vangt (indien mogelijk) ook op als uw kind ziek is;
  • Onze gastouders zijn vaak veel flexibeler en meer betrokken dan bij een KDV;
  • U betaalt alleen de afgesproken uren dat u opvang heeft afgenomen, daarmee is de opvang voordeliger dan een kinderdagverblijf, waar u vaak aan vaste dagdelen/dagen vast zit.
Regelt kinderopvang via Steentje een vervangende gastmoeder bij ziekte of vakantie van de vaste gastouder?2020-01-08T19:05:07+00:00

Het is heel vervelend als er een gastouder ziek wordt. Zowel voor de gastouder zelf, als voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de opvang bij de desbetreffende gastouder.

Soms komt uw vakantie niet overeenkomt met die van de gastouder, ook dan, indien u tijdig bij Steentje aangeeft dat u vervangende opvang nodig heeft, proberen wij direct (nood)opvang te regelen. Meestal lukt dit wel en kunt u uw kind naar een andere gecertificeerde gastouder brengen.

Belangrijk is dan wel om een tijdelijke wijziging door te geven aan de Belastingdienst. En ook wanneer uw eigen gastouder weer beter is, geeft u opnieuw een wijziging door aan de Belastingdienst.

Geldt het 4-ogenprincipe ook voor de opvang via een gastouderbureau?2020-01-08T19:05:55+00:00

Het vierogenprincipe geldt sinds 2013 alleen voor opvang in een kinderdagverblijf en niet voor opvang via een gastouderbureau. Dit omdat ouders die kiezen voor gastouderopvang bewust kiezen voor één gastouder die zij vertrouwen. Met deze gastouder hebben de ouders vervolgens veelvuldig contact. Bij opvang in een kinderdagverblijf beslissen ouders niet zelf wie hun kind opvangt en vindt de opvang meestal plaats in een situatie waarin meerdere personen/kinderoppassen werkzaam zijn.

Gastouders vallen wel onder de regel van continue screening waarbij niet alleen de gastouders maar ook hun volwassen huisgenoten doorlopend worden gecontroleerd op (nieuwe) strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.

Onze gastouders en familieleden dienen dan ook allemaal in het bezit te zijn van een geldig VOG.

Kom ik in aanmerking voor een gratis geboortebord?2021-03-12T18:58:18+00:00

Als toekomstige of bestaande klant van Steentje zeker.
U dient alleen zelf aan te geven of u een jongen, meisje of  een bord voor tweeling wenst te ontvangen.

Wanneer moet ik kinderopvangtoeslag aanvragen in 20212021-03-12T18:55:33+00:00

Als uw kind(eren) naar de gastouder(s) gaan moet u de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand dat de opvang officieel van start is gegaan.
Mocht er iets niet duidelijk zijn schroom dan niet om even contact met ons op te nemen.

Ga naar de bovenkant