Veelgestelde vragen

Maak uw keuze uit de onderstaande categorieën

View FAQ Tags

Veelgestelde vragen door vraagouders.

Als uw kind(eren) naar de gastouder(s) gaan moet u de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand dat de opvang officieel van start is gegaan.

Mocht er iets niet duidelijk zijn schroom dan niet om even contact met ons op te nemen.

Het tarief is € 6,15 per uur per kind/baby.

Per maand dient u wel tenminste 15 uur per kind af te nemen.

Wij rekenen geen extra administratie, inschrijf of bemiddelingskosten.

Jazeker, net als bij een kinderdagverblijf heeft u via gastouderbureau Steentje recht op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, De hoogte van de vergoeding hangt af van uw (beide) bruto jaarinkomen.

Voor een onafhankelijke berekening van de Nederlandse overheid kijkt u op:

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

U kunt dit in zijn geheel zelf doen, maar Steentje kan u hierin uiteraard begeleiden. U kunt via Toeslagen.nl de aanvraag invullen met de gegevens van de kostenindicatie van GOB-Steentje (Uurtarief in 2019= € 6,15 per uur per kind).

Nee, tenzij u heeft afgesproken dat u de uren afneemt waarin uw gastouder beschikbaar is.

 Via Steentje betaald u alleen de uren die u werkelijk gebruikt. (uiteraard mits min. 24 uur van te voren geannuleerd bij de betreffende gastouder).

Nee, er is normaal gesproken geen wachtlijst voor de gastouderopvang. Wij gaan na de kennismaking met u, afhankelijk van de gewenste startdatum, op zoek naar een geschikte gastouder. U bepaalt zelf of de opvang bij de voorgestelde gastouder(s) plaats gaat vinden.

Jazeker, gastouderopvang kenmerkt zich juist door haar flexibiliteit,  onze gastouders kunnen vaak goed inspelen op de wisselende opvangbehoeften.

Gastouderbureau Steentje controleert altijd de woning voordat de opvang kan beginnen. Wij doen dan een risico-inventarisatie en controleren de veiligheid en hygiëne. 

Als deze door ons goed bevonden is, wordt de gastouder en de locatie waar de opvang gaat plaatsvinden nogmaals gecontroleerd door de onafhankelijke instelling de  GGD-West Brabant.

Als ouder/verzorger die gastouderopvang aanvraagt, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen, het aantal uren dat de minst werkende partner werkt, het aantal kinderen en uiteraard de hoeveelheid uren waarvoor u opvang wilt.

neem voor meer informatie contact op met ons kantoor (whatsappen mag ook) :  0641528470

Alle bij ons aangesloten gastouders zijn wettelijk gecertificeerd en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma, speciaal gericht op kinderen/baby's.

2-Jaarlijks is er een herhalingscursus voor de EHBO.

De voordelen zijn legio o.a.

  • Flexibele opvangtijden;
  • Kleinschalig, met vast gezicht voor de kinderen;
  • Huiselijke omgeving en het kind draait mee in het gezin, m.a.w. veel persoonlijker;
  • Gastouder vangt (indien mogelijk) ook op als uw kind ziek is;
  • Onze gastouders zijn vaak veel flexibeler en meer betrokken dan bij een KDV;
  • U betaalt alleen de afgesproken uren dat u opvang heeft afgenomen, daarmee is de opvang voordeliger dan een kinderdagverblijf, waar u vaak aan vaste dagdelen/dagen vast zit.
  • Beter voor de ontwikkeling van het kind vanwege minder persoonlijke wisselingen en meer individuele aandacht.

Het is heel vervelend als er een gastouder ziek wordt. Zowel voor de gastouder zelf, als voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de opvang bij de desbetreffende gastouder.

Soms komt uw vakantie niet overeenkomt met die van de gastouder, ook dan, indien u tijdig bij Steentje aangeeft dat u vervangende opvang nodig heeft, proberen wij direct (nood)opvang te regelen. Meestal lukt dit wel en kunt u uw kind naar een andere gecertificeerde gastouder brengen.

Belangrijk is dan wel om een tijdelijke wijziging door te geven aan de Belastingdienst. En ook wanneer uw eigen gastouder weer beter is, geeft u opnieuw een wijziging door aan de Belastingdienst.

Het vierogenprincipe geldt sinds 2013 alleen voor opvang in een kinderdagverblijf en niet voor opvang via een gastouderbureau. Dit omdat ouders die kiezen voor gastouderopvang bewust kiezen voor één gastouder die zij vertrouwen. Met deze gastouder hebben de ouders vervolgens veelvuldig contact. Bij opvang in een kinderdagverblijf beslissen ouders niet zelf wie hun kind opvangt en vindt de opvang meestal plaats in een situatie waarin meerdere personen/kinderoppassen werkzaam zijn.

Gastouders vallen wel onder de regel van continue screening waarbij niet alleen de gastouders maar ook hun volwassen huisgenoten doorlopend worden gecontroleerd op (nieuwe) strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.

Onze gastouders en familieleden dienen dan ook allemaal in het bezit te zijn van een geldig VOG.

Als toekomstige of bestaande klant van Steentje zeker.

U dient alleen zelf aan te geven of u een jongen, meisje of  een bord voor tweeling wenst te ontvangen.

Wij zorgen er dan voor dat het betreffende geboortebord kosteloos en discreet bij u afgegeven wordt.

 

De reden om voor gastouderopvang te kiezen is zeer divers. Een aantal is te vinden op onze website maar vele vinden gastouderopvang:

- Kleinschaliger, huiselijk en dus persoonlijker

- Veiliger en flexibel

- Goedkoper omdat men alleen betaald wat men gebruikt

- Bewezen beter voor het kind is, vanwege meer aandacht en persoonlijker band met de kinderen

Onze klanten kring is dan ook zeer breed: van mensen die werkzaam in de zorg, tot mensen in de horeca, bij hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancebroeders) en ook meerdere ouders die zelf actief zijn als leraar/ lerares.

Wat wel opvalt is dat wij meerdere mensen bemiddelen die zelf actief zijn als pedagogisch medewerker in een kinderdagverblijf, maar deze kiezen dus voor hun eigen kind voor onze gastouderopvang.

Tevens zien we een trend die ervoor zorgt dat mensen die zelf in het onderwijs werkzaam zijn bewust kiezen voor onze gastouderopvang. dit heeft veelal te maken met ons Vroeg Voorschoolse Educatie (V.V.E.)programma Uk en Puk.

-

Veelgestelde vragen met betrekking tot het gastouderschap.

Jazeker, Op dit moment kan het dus wel: Uw moeder kan ook gastouder worden, zolang zij niet op hetzelfde adres als u staat ingeschreven. Zij dient evenals andere gastouders aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen.

Kijk op de Rijksoverheid site aan welke eisen de oma, gastvrouw moet voldoen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/gastouder-worden

Ja in principe wel, u kunt de uren schrijven tot het tijdstip dat het kindje eigenlijk opgevangen zou worden i.v.m. beschikbaarheid. Probeer er wel altijd in goed overleg samen uit te komen.

Dit is per geval verschillend en dus moeilijk zo aan te geven, omdat elke situatie anders is vanwege het "matchen" van vraag en aanbod. Bovendien moet men meestal eerst door de gemeente ingeschreven worden en door de GGD bezocht worden en goedgekeurd zijn.

Als een kind of baby ziek is kan het niet altijd naar de gastouder. De gastouder heeft niet altijd
voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. De gastouder zal iedere situatie individueel bekijken en aangeven wat haar mogelijkheden zijn om een ziek kind op te vangen. Voor de start van de opvang kan men het beste duidelijke afspraken maken met de ouder/verzorger over het opvangen van een ziek kind.

De mensen die kiezen voor onze opvang zijn vaak mensen die onregelmatig werken. mensen die werken in de zorg, bij de politie, in de horeca, maar ook mensen met een kantoorbaan of werkzaam in industrie of technische vakken zijn bij ons klant.

Wat wel zeer apart is dat wij al enkele jaren diverse ouders als klant hebben die zelf in een kinderdagverblijf werken, maar hun eigen kind toch liever naar een gastouder brengen.

Tevens is opmerkelijk dat sinds we in 2014 begonnen zijn met de uk en puk methode er een aantal mensen uit het onderwijs bij ons klant geworden zijn.

 

Als nanny maak je afspraken met de vraagouders, immers je komt bij hun in dienst. Het bedrag is onder andere afhankelijk van je leeftijd, werkervaring en het aantal kinderen in een gezin.

Over het afgesproken bedrag wat dan bruto uitbetaald wordt moet je nog wel zelf inkomstenbelasting betalen.  

Vraag gerust om meer informatie bij ons gastouderbureau, onze jarenlange ervaring kan je hierbij goed helpen.

  

Wat zijn de werkzaamheden van een nanny?

De nanny draagt primair de zorg voor de verzorging en opvang van de kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Ze heeft alle aandacht voor de kinderen en zorgt voor een warme en fijne thuissituatie. Ieder gezin heeft daarnaast zijn eigen wensen met betrekking tot de kinderopvang en de opvang kan dan ook daarop worden afgestemd. De nanny kan bijvoorbeeld de kinderen naar school brengen, ze van school halen, met ze mee naar andere activiteiten of gewoon leuke dingen doen, helpen bij het maken van huiswerk of eventueel andere extra begeleiding bieden. Daarnaast kunnen lichte huishoudelijke taken (wassen, strijken, koken), die te maken hebben met de zorg voor de kinderen, ook in het takenpakket van de nanny behoren. Dit alles wordt van te voren besproken met de ouders

 

Profiel van onze nanny’s

De nanny’s zijn gediplomeerd volgens de Wet Kinderopvang en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een geldig certificaat kinder-EHBO. Onze nanny’s zijn professionals en zijn gedreven in het werken met (kleine)kinderen, hebben een fijne persoonlijkheid, zijn betrokken bij het gezin, hebben het liefst ruime ervaring, weten wat de gastkinderen nodig hebben en wat zij kinderen mee willen geven in de opvoeding. Daarnaast vind GOB- Steentje het zeer belangrijk dat de nanny betrouwbaar en geduldig is, zelfstandig kan werken, woonachtig is in de regio Etten-Leur, de Nederlandse taal machtig is, helder kan communiceren, een verzorgde en positieve uitstraling heeft, zich wil blijven ontwikkelen (bijv. door ons Uk en Puk programma te volgen) en aan kan sluiten bij de wensen van de ouders. 

Werving en selectie

De nanny’s worden na aanmelding uitgebreid gescreend en geïnterviewd op achtergrond, ervaring, persoonlijkheid, kennis en motivatie. Gastouderbureau Steentje werkt alleen met professionele, gekwalificeerde en betrouwbare nanny’s die passen binnen het door Steentje opgestelde profiel. Onderdeel van de screening zijn tevens het eventueel natrekken van referenties en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Tevens geldt tegenwoordig een continue screening door de Nederlandse overheid.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Contact

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer  0641528470

www.nanny-care.nl

info@gob-steentje.nl

Geboortebord

Baby op komst? Ontvang als klant een mooi geboortebord!

Geboortebord