Werving en selectie

De nanny’s worden na aanmelding uitgebreid gescreend en geïnterviewd op achtergrond, ervaring, persoonlijkheid, kennis en motivatie. Kinderopvang via Steentje werkt alleen met professionele, gekwalificeerde en betrouwbare nanny’s die passen binnen het door Steentje opgestelde profiel. Onderdeel van de screening zijn tevens het eventueel natrekken van referenties en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Tevens geldt tegenwoordig een continue screening door de Nederlandse overheid.

Voor meer info vul ons contactformulier in