Als een kind of baby ziek is kan het niet altijd naar de gastouder. De gastouder heeft niet altijd
voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. De gastouder zal iedere situatie individueel bekijken en aangeven wat haar mogelijkheden zijn om een ziek kind op te vangen. Voor de start van de opvang kan men het beste duidelijke afspraken maken met de ouder/verzorger over het opvangen van een ziek kind.