Het vierogenprincipe geldt sinds 2013 alleen voor opvang in een kinderdagverblijf en niet voor opvang via een gastouderbureau. Dit omdat ouders die kiezen voor gastouderopvang bewust kiezen voor één gastouder die zij vertrouwen. Met deze gastouder hebben de ouders vervolgens veelvuldig contact. Bij opvang in een kinderdagverblijf beslissen ouders niet zelf wie hun kind opvangt en vindt de opvang meestal plaats in een situatie waarin meerdere personen/kinderoppassen werkzaam zijn.

Gastouders vallen wel onder de regel van continue screening waarbij niet alleen de gastouders maar ook hun volwassen huisgenoten doorlopend worden gecontroleerd op (nieuwe) strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.

Onze gastouders en familieleden dienen dan ook allemaal in het bezit te zijn van een geldig VOG.