Ja in principe wel, u kunt de uren schrijven tot het tijdstip dat het kindje eigenlijk opgevangen zou worden, zoals van tevoren afgesproken was . Probeer er wel altijd in goed overleg samen uit te komen