Kinderopvang via Steentje is per 1-7-2022 overgegaan in VIAVIELA

Contact
Gastouderbureau ViaViela
Heerebeemd 2
4861 DK Chaam
06-24168428
regiobreda@viaviela.nl

In tegenstelling tot opvang via een regulier kinderdagverblijf, kenmerkt de kinderopvang  van Via Viela zich door meer flexibiliteit en huiselijkheid te bieden. Daar waar op een kinderdagverblijf vaak (te) veel kinderen tegelijk worden opgevangen, is bij onze kinderopvang sprake van kleinschaligere opvang (max. 6 kinderen tegelijkertijd). Dit heeft als voordeel dat het nog jonge kind echt een band krijgt met de ervaren en gediplomeerde gastmoeder of nanny en de andere aanwezige kinderen.

Bij een kinderdagverblijf bent u meestal verplicht per heel dagdeel opvang af te nemen. Meestal betekent dat, dat u ook voor opvanguren betaalt waarop u feitelijk helemaal geen opvang nodig had, zoals bijvoorbeeld in de vakantie, een vrije dag of bij ziekte van uw kinderen. Bij ons maakt u met uw gastouder onderling afspraken over het aantal uren en dagen waarop de opvang benodigd is. Tijdens vakanties en vrije dagen betaalt u niet door. Voordeel: de kosten liggen stukken lager dan bij een kinderdagverblijf.